ANTILETHE
Publicaţie culturală cu un profil unic în România, Antilethe - revistă pentru rememorarea exilului românesc - apare sub egida Asociaţiei Culturale Carmina Balcanica (membră APLER şi ARPE). În acest număr, Revista - Dir. Onorific Basarab Niculescu, dir. Fondator Mihaela Albu, Dan Anghelescu red. şef şi Marius Chelaru - secretar general de redacţie - reuneşte în cele aproape 120 de pagini, materiale semnate de mari cărturari, scriitori şi oameni de cultură din Iară şi din spaţiul spiritual balcanic. Unele articole sunt tipărite bilingv, cu mici note despre autorul lor. Din păcate, Antilethe nu poate fi achiziţionată / cumpărată de specialişti dar şi de cititori, fiindcă (încă) nu se difuzează în chioşcurile de presă şi nici în librăriile ţării.

NOUTĂŢI EDITORIALE
La Ed. Pompidu din Galaţi a apărut în Anul Centenar al Unirii, volumul „Generalul Eremia Grigorescu - un cutezător al Unirii , volum semnat de D-na Flori Rodica Tighici - Iacomi, trăitoare în oraşul Tg. Bujor. Autoare a peste 15 cărţi de proză, poezii şi monografii, d-na Rodica Tighici - Iacomi a trecut recent graniţa celor 9 decenii de viaţă, iar cartea sa este un omagiu înălţat marelui erou Eremia Grigorescu, fiu al meleagurilor bujorene. Volumul, reunind poezii în stil popular, mai cuprinde câteva pagini semnate de trei scriitori gălăţeni şi anume: Sterian Vicol, Coriolan Păunescu şi Pompiliu Comsa din care spicuim: „Autoarea este cu siguranţă un dar foarte rar dat de Domnul acestui minunat oraş, Tg. Bujor." O felicităm pe autoare, urându-i sănătate şi multe apariţii editoriale!

DUNĂREA DE JOS
Nr. 203/ian 2019 are ca temă „Românismul": Prin sumarul său, publicaţia amintită este mai curând un almanah pentru masele largi de cititori, el însumând semnături de scriitori, filozofi, cărturari, istorici români şi nu numai care, fiecare în felul său, încearcă să dea o definiţie „românismului`: Semnează: B. P. Haşdeu, Nichifor Crainic, Nicolae Iorga, I.L. Caragiale, Mihai Ralea, Neagu Djuvara ş.a. „Românismul" - scria N. Iorga - „e steagul nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toţi românii" iar Hasdeu îşi încheie definiţia astfel: „Românismul este Umanitate, Libertate şi Adevăr`...
Publicaţia/almanahul este „patronată" de acelaşi N. Bacalbaşa (fost preşedinte al CJG, în prezent deputat PSD). Mai pe la mijlocul revistei/almanah, Gh. Bacalbaşa (fratele geamăn al „eciclopedistului" - n.b.) semnează un material despre scriitorul evreu Romain Gary - un naţionalist trufaş... Domnule Preşedinte (actual) al CJG, Costel Fotea, nici zare de poeţi, prozatori, eseişti, traducători şi istorici gălăţeni... Vă rugăm, fiţi pe fază că doar publicaţia este tipărită cu bani publici.


INFO-CULTURAL. TREI CULTURNICI LA PENSIE
Trei, doamne, şi toţi trei, şefi de instituţii culturale gălăţene (Biblioteca „V.A.Urechia"; Muzeul de Artă vizuală şi Muzeul judeţean de istorie „Paul Păltânea"), au ieşit la pensie. Nu facem noi acum, evaluarea activitătii lor. Credem că şi-au făcut datoria în limita profesionalismului şi a personalităţii fiecăruia dintre ei. Se putea, desigur, mai mult. Ei, cei trei (nu be spunem numele, se ştie cine sunt!), au devenit în prezent (până când se vor organiza concursurile de ocupare a posturilor respective;sperăm să nu se tergiverseze, d-le Primar al Galaţiului şi D- le Preşedinte al CJG), manageri interimari. Suntem siguri că vor veni în posturile amintite, manageri tineri, profesionişti şi entuziaşti (universitari, cercetători, muzeografi de profesie), care vor ridica valoarea şi numele instituţiilor gălăţene la standardele naţionale, cum s-a întâmplat cu Teatrul naţional de operă şi operetă „Nae Leonard" Galati...
Si Biblioteca „V.A. Urechia , şi Muzeul de Artă Vizuala, şi Muzeul Judeţean de Istorie „Paul Păltânea" din Galaţi pot deveni, urmare a unor mari manifestări naţionale şi internaţionale, instituţii de rang naţional.
Celor care vor deveni (prin concurs şi nu la... anul!) managerii pe viitorii patru ani, noi, scriitorii, îi salutăm de pe acum, şi le promitem că o să le fim alături nu ca până acum.
Domnilor Primar şi Preşedinte, aşteptăm Concursul (fără prelungiri!)

TREI CATRENE LA EVENIMENT

O, Doamne, trei și toţi trei,
peste timp, cu alte graţii,
au tot fost, de vrei, nu vrei,
plus sau minus cu Galaţii ‐

Nu trei crai, nu cavaleri,
n‐au impus cultura‐n lume,
Tot pe loc, și azi și ieri,
nu le‐a dat firesc, renume!...

Puteau la standard naţional
să ducă cultura ca la carte,
cum Dunărea cu fiecare val
corăbii poartă, mai departe!

Vor veni mai tinerii năieri,
cu sânge pur, cu sufletul curat,
să poarte steaua lor de cavaleri
luminând orașul cu adevărat!