„Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte lim-pede şi curat din adâncurile fiinţei şi la care omenirea aleargă fără încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune" (Francesco Orestano)- acest citat îmi aminteşte de cartea Petrei-Ana Mirică-Bobiţ, „Poveşti de pe frunzele timpului", prin intermediul alor sale scrieri lăsându-mi sentimentul că totul a fost scris în urma unei autentice trăiri care o include, toate aceste frânturi de viaţă devenind adevărate dosare de existenţă împărtăşită.
Experienţe colaj, frânturi de trăire, gânduri ce se doreau împărtăşite, lacrimă şi zâmbet, suflet pus tavă în faţa însăşi îngerilor cu aripile crescute înăuntru. Atât de multe amintiri divine, toate adunate într-o simpla carte ce Petra-Ana Mirică-Bobiţ a avut curajul necesar să o împărtăşească cu noi toţi cei ce avem capacitatea de a redeschide cutia Pandorei după atât de mult timp ce-a trecut ca şi când nici n- ar fi fost. Însă nimic nu este mai important ca însăşi succesiunea anilor, de altfel implacabilă. Chiar şi titlul sugerează acest lucru, poveştile fiind aşternute pe „frunze ale timpului" dăruite cu drag şi dedicaţie cititorului acestuia. „Frunzele" sunt un element al toamnei, şi ce este toamna dacă nu o simfonie, o artă vie în mii de culori, un andante melancholic şi graţios ce pregăteşte admirabil solemnul adagio al iernii, o ramă diafană poleită cu aur şi aramă ce se împleteşte cu sufletele îndrăgostite într-un dans de mireasmă şi răcoare.
În spatele „Aventurii cu Melissa, Sira şi Mack" se ascunde jocul, încercarea Universului de a transforma copilăria în artă, fiind o cale sigură de întoarcere în timp, toate energiile şi frumuseţile lumii devin fluide şi se revarsă în sufletul autoarei care devine un vas alchimic al retrăirii. Citirea acestei minunate creaţii mi-a amintit de vremea pe când eram un simplu călător vesel cu ochi de lumină şi sete de libertate, jumătate rază desprinsă de soare, jumătate zeu, un titan al copilăriei, avand speranţele însăşi în palmele universului.

Manea Maria - Clasa a-VII-a A