În luna iunie 1989, cu prilejul Centenarului morţii lui Mihai Eminescu, la Paris, în scuarul din Rue des Ecoles, situat vis-a-vis de College de France, în apropierea Bisericii Ortodoxe Române „Arhanghelii Mihail şi Gavril", a fost inaugurată Statuia reprezentându-l pe Poet, monument confecţionat din bronz (2,5 m înălţime), realizat de sculptorul român Ion Vlad (feteşti, jud. Ialomiţa, 24 mai 1920-28 ian. 1992, Paris), membru de onoare al Academiei Române şi a Ligii Culturale România-Franţa.
Poetul este încadrat între doi copaci sub formă de liră, având sub braţul stâng câteva cărţi. În varianta finală turnată în bronz, pe una dintre ele poate fi citită prima strofă din ODĂ (în metru antic) în transpunere franceză, respectiv: „Nu credeam sănvăţ a muri vrodată;/Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,/Ochii mei nălţam visători la steaua/Singurătăţii."
Reproducem modulul Statuii executat în ghips, fotografiat în curtea Atelierului sculptorului de la Nisa, oraşul de pe coasta Mării Mediterane, din sud-estul Franţei, unde a locuit şi creat Ion Vlad, în primii ani ai emigraţiei (1965-1975), devenit ulterior profesor suplinitor de sculptură şi desen la Universitatea Sorbona, după ce i s-a acordat cetăţenia franceză (1972).
Fotografia i-a fost oferită de Ion Vlad lui Ion Larian Postolache (Adjud, jud. Vrancea, 18 nov. 1916-7 dec. 1997, Bucureşti), poet (vol. debut, 1937), reporter de război (1942-1945) şi traducător, în colaborare cu Viorica Vizanti, Charlotte Filitti şi Ion Acsan (imnuri vedice, literatură sanscrită, poezie egipteană), decorat de Universitatea Punjab din Lahore (Pakistan) cu ordinul Iqbal.