În cadrul schimburilor culturale, am primit în ultima perioadă de timp, numeroase reviste literare din Iară şi din străinătate. Am primit, între altele, România Literară, Convorbiri Literare, Luceafarul, Literatură şi artă, Viaţa Basarabiei, Cronica veche, Poesis, Bucovina Literară, Ex¬Ponto, Argeş, Steaua Dobrogei,Auris T, Condeierul diasporei (Salzburg Austria), Hyperion, Litere, Poezia, Tecuciul literar-artistic, Acolada, Antiteze, Nord Literar. Revistele, amintite mai sus au publicat pagini întregi din poezia colegului nostru, Sterian Vicol, red. şef al revistei Porto-Franco, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Autorul le mulţumeşte colegial...
Fapt mai puţin întâmplat, în acest an, Revista noastră nu a primit la schimb, revistele... gălăţene: Antares, Axis Libri, Boema şi Dunărea de Jos. Nici vorbă de a saluta (ele, cele patru „rămurele") pe colegul de breaslă, Sterian Vicol, preşedintele Societăţii Scriitorilor „C. Negri", coordonatorul Reprezentanţei Galaţi-Tecuci a USR- Filiala Iaşi, redactor şef al revistei Porto-Franco — singura publicaţie din Galaţi consemnată în DGRL (Dicţionarul General al Literaturii Române), editat de Academie.
Cam asta e situaţia pe corabia literară de la Galaţi, dragi colegi, scriitori şi prieteni ... de pretutindeni
Mulţumiri.
Eu, Sterian Vicol, mulţumesc încă odată celor care m-au felicitat dar şi celor câţiva (chiar din literatura gălăţeană) care m-au trecut cu vederea, scriindu-şi astfel, fiecare, înălţimea tăcerii lor de... „aleşi" vremelnic. NU?

În Anul Centenar, Editura Junimea din Iaşi, cunoscută şi recunoscută în Iară şi nu numai, a tipărit Antologia lirică intitulată inspirat „O sută de voci lirice" (Cor în Iaşul Centenar).
Volumul de aproape 300 de pagini, este „opera" antologatorului Diana VRABIE, prof. univ. la Universitatea din municipiul Bălţi, R. Moldova, care a gândit Cartea ca un omagiu dedicat marelui eveniment istoric de la 1 Decembrie 1918. Antologia reuneşte poezii de ieri şi de azi, semnate de una sută de poeţi care au iubit şi slăvit Oraşul celor şapte coline. Aşezaţi în Carte pe trei voci aşa a considerat antologatorul), poeţii ieşeni şi neieşeni, îşi unesc vocile - scrie Diana Vrabie în Prefaţă, la oră festivă, pentru a înălţa un imn „oraşului de basme, cu contururi iluzorii" (G.Topârceanu).
Între cele 100 voci lirice, majoritatea sunt, cum era şi firesc, poeţi, membri ai Filialei Iaşi a USR: Daniel Corbu, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Valeriu Stancu, Nicolae Turtureanu, Lucian Vasiliu, Horia Zilieru, Liviu Apetroaie, Mihaela Grădinariu, Indira Spătaru, Cassian Maria Spiridon, Vasile Burlui, Sterian Vicol şi alţii.
Pe coperta a patra, criticul şi istoricul literar, Ioan HOLBAN îşi încheie textul într-un mod cu totul şi totul inspirat şi colegial. „Tâlhari din toată lumea, uniţi-vă, la Iaşi, poeţii vă oferă lucruri preţioase de jefuit"... Felicitări deopotrivă antologatorului şi Editorului.